CRYPTOCURRENCY FOR 99%


SPRAVODLIVÉ ROZDELENIE STIMULOV CENTRÁLNYCH BÁNK PRIAMO OBYVATEĽOM MIEST A OBCÍ.
Od roku 2015 Európska centrálna banka poskytla bankám 3 bilióny EUR v Asset purchase programmes. Je to približne 9 000 EUR na obyvateľa - 49 miliárd EUR pre Slovensko.

Zvýšenie spotreby a investícií - taká bola pôvodná myšlienka ECB.

Nič také sa zásluhou ECB na Slovensku nedosiahlo, pretože peniaze Slovensko obišli. 80-90% týchto prostriedkov skončilo v Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Fínsku a Luxembursku. 49 miliárd EUR je 490 000 nových bytov alebo 30 automobiliek Jaguar. Tieto peniaze si nikto na Slovensku nevšimol, niežeby o ne vôbec bojoval. Pre bližšiu predstavu - Bratislava takto prišla o 3,8 miliardy EUR, Košice o 2,1 miliardy EUR, Nitra o 692 miliónov EUR, Valaská v okrese Brezno s 3700 obyvateľmi o 33 miliónov EUR a aj najmenšia obec Príkra v okrese Svidník o 63 000 EUR.

Kvantitatívne uvoľňovanie pokračuje. Poďme o tieto peniaze zabojovať.

Priemerná slovenská mzda je 1000 EUR, čo je 3,5 krát menej ako v Rakúsku. Nikto však nevie povedať, čo ešte treba urobiť, aby sme túto mzdu dosiahli. Prvý predpoklad sú peniaze. Aby zamestnanci zarábali viac - krajina musí mať peniaze. Zabezpečiť peniaze od ECB je prvý - najlogickejší krok. Je to ťažká úloha, ale musíme sa o to pokúsiť. Kľúčom je využitie miestnych zdrojov. Miestne zdroje doteraz boli : pracovná sila, pôda, hospodárske zvieratá, niekde nejaká fabrika. S postupom technoloógií sa však miestnymi zdrojmi stávajú aj energia, 3D tlačiarne, roboty ...

 

Peniaze majú zvýšiť spotrebu a zároveň investície. Vyplývajú z toho nasledovné obmedzenia :

1. Peniaze nemožno rozdať ľuďom len tak - veľká časť by bola využitá na nákup spotrebných tovarov a odtiekla by mimo EU

 

2. Nemožno navýšiť eurofondy - nie sú rozdeľované spravodlivo, transparentne a rozumne. Sú byrokraticky náročné a často je prítomná korupcia

 

3. Mechanizmus distribúcie musí spĺňať tieto kritériá:

- jednoduchosť

- spravodlivú distribúciu prostriedkov pre obyvateľov všetkých miest a obcí

- čerpané prostriedky v každej obci aj natrvalo zostanú

- musí obsahovať výrazné protikorupčné prvky

 

4. Úvery budú postupne použité tak, že najprv sa uspokoja všetky požiadavky prvej úrovne, potom druhej ... Vždy sa dá požiadať o prostriedky nižšej úrovne. Nové technológie môžu zvýšiť záujem podnikateľov.

4.1. bývanie pre bezdomovcov. Pôjde o riešenie, ktoré zabezpečí, aby mal každý bezdomovec vlastné bývanie. Obec zistí počet svojich bezdomovcov a pre každého zabezpečí rovnaký typ bývania, ak oň bezdomovec prejaví záujem. Limitom bude suma 3000 EUR. Každý bezdomovec by ho musel splácať sumou 8 EUR mesačne, pričom by sa mu táto suma mohla strhávať zo sociálnej dávky. Maximálna doba splácania bude 30 rokov. Až po splatení by sa stalo obydlie vlastníctvom bezdomovca. Sumu by obyvatelia mohli splatiť aj skôr - bez sankcií. Celková suma by sa presne rovnala nákladom na obydlie aj pozemok (bola by teda úplne bez úrokov a rôznych poplatkov). Splácanie by kontroloval software.

4.2. stavba domu - jednoduché domy 100 m2 a 200 m2. Domy už sú dnes lacnejšie. Za predpokladu, že sa podarí odolať stavbárom a z prostriedkov ECB sa budú stavať jednoduché typizované, ale kvalitné domy. Byty sú predsa tiež typizované a nikto sa nesťažuje. Do stavebníctva prenikajú nové technológie - robotický murár, 3D tlač domov ..

4.3. fotovoltaika, tepelné čerpadlá a veľkokapacitné batérie - na zabezpečenie energetickej nezávislosti a zníženie nákladov na teplo a elektrinu.

4.4. systémy na získavanie vody zo vzduchu. Tieto systémy sa rýchlo vyvíjajú a môžu byť využité najmä v budúcnosti, v obciach, kde hrozí sucho.

4.5. hydroponické a automatizované pestovanie plodín

4.6. spracovanie potravín - kombajny na zber úrody, linky na spracovanie, konzervovanie, balenie, automatické pekárne, reštaurácie

4.7. roboty na uľahčenie práce - môžu pomáhať ľuďom s domácimi prácami, opatrovať chorých

4.8. 3D tlačiarne - vývoj modulárnych výrobkov

O ďalších úrovniach už budú rozhodovať občania - môžu navrhovať ďalšie úrovne a hlasovať za tie, ktoré sa im budú javiť najpotrebnejšie. Pôjde o využitie miestnych zdrojov a to nielen materiálnych, ale najmä schopností a iniciatívy občanov.

 

5. Zásady čerpania fondu

Pre každú obec eurozóny by bol vytvorený fond v ECB

Na tento fond by každý mesiac smerovali prostriedky z kvantitatívneho uvolňovania podľa počtu obyvateľov.

Tieto prostriedky budú využité iba na programy určené ECB alebo EU.

Programy budú mať úrovňovú štruktúru. To znamená, že prioritne by sa plnila prvá úroveň. Až po jej naplnení by mohla prejsť obec na druhú úroveň a postupne po ich splnení na tretiu, štvrtú a ďalšiu úroveň. Stále platí, že nová požiadavka prioritnejšej kategórie musí byť vybavená prednostne.

Programy sa zamerajú na plnenie najdôležitejších potrieb občanov - bývanie, energia, voda, neskôr potraviny.

Z pridelených prostriedkov budú obce financovať projekty, ktoré po ich dokončení využijú obyvatelia. Obce sa na financovaní nebudú podieľať žiadnymi vlastnými prostriedkami. Pôjde výhradne o financie z kvantitatívneho uvoľňovania.

Obyvatelia obce tieto projekty obci postupne splatia.

Splatením prostriedkov, pevným programom a riadiacim softwarom sa zabezpečí existencia fondu na desaťročia. Fond tak nebude ohrozený prípadnými zlými rozhodnutiami predstaviteľov obce.

O projekty sa budú môcť uchádzať len osoby s trvalým pobytom v obci a s vekom nad 18 rokov. V prípade, že sa bude o príspevok uchádzať firma, musí mať sídlo v obci a tiež všetci jej vlastníci musia mať trvalé bydlisko v obci.

 

6. Čo potrebujeme:

- spoluprácu so zahraničím, ľudí, ktorí majú kontakty v zahraničí. Rovnaký problém ako Slovensko majú regióny v celej eurozóne. Navrhnutý systém distribúcie by ponohol aj tam. Žlté vesty vo Francúzsku tak získajú aj riešenie, nebudú len protestovať proti systému

- novinárov, ktorí začnú o probléme písať a dostanú ho do širšieho povedomia

- politikov, ktorí si problém zoberú za svoj a začnú získavať pre túto myšlienku kolegov z iných krajín, ktorí môžu zatlačiť na ECB

- obce a mestá, ktoré sa začnú dožadovať spravodlivého rozdelenia

- aktivistov, ktoré vymyslia ďalšie formy nátlaku na ECB a politikov

- tento projekt je občianskou iniciatívou, nie sú potrebné investície

 

mail : info@belgof.sk

  INTERNETOVÉ NÁKUPNÉ CENTRUM BELGOF - 50 OBCHODOV : Anglické knihy, Autodiely, Batohy, Batohy do města, Batohy na cesty, Batohy na výlet, Batohy pro businessmany, Batohy pro klasiky, CD, Dámské batohy, Dámské náramky, damskenausnice, darcekovy-raj.sk, Dárky, Disky AEZ, Disky DOTZ, Domáce potreby, domibags.cz, Elektronika, Hodinky, Ing. Milan Libiak, Koupelny, Kozmetika, Krasa.cz, MadebyKristina.cz, Meditace, Mobily, Móda, Nábytok, Náhrdelníky, nanosilver.cz, Orientshow, papirnictvipavlik.cz, Parfemy.cz, Party, Pneumatiky, Pracovné odevy, Profimed, provysavace.cz, Retízky, Sperky.cz, sperky-eshop, svet-kupelne, TV, TV CZ, tvrzenaskla.eu, uzasnedarceky.sk, Vivantis, zdravestravovani.cz, zdravestravovanie.sk